top ten charts
slide

Biblioteka grada Beograda

Rating: 3.9  (3)

Last Updated:Sun, Jun 25, 2017

screenshot

Click below to download the
"Biblioteka grada Beograda" free android app

Android Native
HTML5
SMS Link

QR Code to install the Biblioteka grada Beograda mobile app on any smartphone

Shoot This

to easily install
"Biblioteka grada Beograda"
free mobile app

screenshot

Description

Biblioteka grada Beograda Dobrodošli na prvu bibliotečku android aplikaciju u Srbiji Belgrade City Library Welcome to the first library application in Serbia Biblioteka grada Beograda je gradska biblioteka, po tipu i funkcijama javna i matična, najveća pozajmna biblioteka u Srbiji. Osnovana je 1931. godine, ali svoje istorijske početke ima već u 19. veku. Godine 1994. dobija status matične biblioteke za područje grada Beograda. Danas se u njenom sastavu nalazi trinaest opštinskih biblioteka sa teritorije grada Beograda. Raspolaže fondom od blizu 1.800.000 jedinica smeštenih u 70 objekta ukupne površine 13.000 m². U Biblioteci radi 270 zaposlenih. Biblioteka ima preko 150.000 članova.


belgrade, beograd, biblioteka, biblioteka grada beograda, library

Android Native

HTML 5

Want to learn how to make a mobile app for your business? Make it yourself with www.AppMakr.com